Teambuilding en Inspiratie

Arthouse Concepts ontwikkelt de creativiteit van medewerkers

Creativiteit is een schitterend talent. We leken het allemaal te hebben toen we kleuter waren. Niet geremd door wat gold als goed en mooi, stalen wij de show met onze ‘kunstwerken’. Later kwamen onze referentiekaders die ons normen stelden en conditioneerden. We verleerden creatief te zijn. Onze creatieve bron raakte verstopt.

Mensen kunnen daar misschien mee leven. Bedrijven niet. Ontwikkelingen gaan vliegensvlug. Om succesvol te zijn en te blijven moeten steeds nieuwe wegen worden betreden. De wegen die nog niet in kaart zijn gebracht. Zonder creativiteit lukt dat niet.

Het creatieve vermogen van elk bedrijf is vele malen groter dan het lijkt. Het zit bij elke medewerker. Maar het wordt beknot binnen de denkramen waarmee wij zijn grootgebracht en opgeleid. Wie deze weet te doorbreken boort nieuwe bronnen aan. Een bedrijf dat vooruitkijkt weet dat het moet investeren in de creativiteit van zijn medewerkers. Arthouse Concepts kan jouw organisatie daarbij helpen.

Inspirerende, stimulerende ontmoetingen met creatieve fenomenen

Arthouse Concepts verzorgt Time Outs. Sessies van een volle dag, erop gericht de belemmeringen voor het creatieve denken en doen weg te nemen.  Time Outs zijn nooit standaard. Het programma van elke Time Out wordt naar wens en ‘op maat’ ontwikkeld voor elke afzonderlijke groep, op basis van een ‘intake’ met de opdrachtgever. Dat kan dus ook in de vorm zijn van een specifieke workshop, gebaseerd op een thema. Time Outs zijn bedoeld voor groepen mensen die elkaar kennen en wellicht op elkaar zijn aangewezen. Actieve participatie van de deelnemers staat bij alle onderdelen voorop. De kunstenaars Toscani en Cornel zijn de gastheer en verzorgen ook zelf onderdelen van het programma.

De dag wordt altijd afgesloten met een ‘spraakmakend’ diner. Logies kan eventueel in de naaste omgeving geregeld worden.

Kunst en zo

Om een idee te geven hoe zo’n time-out er uit zou kunnen zien heeft Arthouse een aantal thematische time-outs ontwikkeld onder de naam ‘Kunst & Zo’. Op deze thema’s kan gevarieerd worden, er wordt aan gesleuteld en geschaafd, net zolang tot het programma helemaal aansluit bij de wensen de klant.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met Arthouse.